5 ជំហានដើម្បីផ្តល់ទំនិញនៅ CambodiaShip

25/01/2021

5 ជំហានដើម្បីផ្តល់ទំនិញនៅ CambodiaShip

តើដំណើរការដឹកជញ្ជូននៅឯក្រុមហ៊ុន CambodiaShip មានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច? ដំណើរការណាមួយដែលត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីនាំយកទំនិញរបស់អ្នកទៅកាន់អតិថិជនរបស់អ្នកហើយដាក់ប្រាក់របស់អតិថិជនអ្នកនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុត។

 

shop online

 

1) បង្កើតលំដាប់

 

នៅពេលដែលអតិថិជនបង្កើតពាក្យបញ្ជាលើប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនខេមបូឌាស៊ីធីព័ត៌មាននេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅនាយកដ្ឋានទទួលព័ត៌មាន។ បុគ្គលិកនៃនាយកដ្ឋាននេះនឹងពិនិត្យមើលអាស័យដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហើយបញ្ជូនអ្នកដឹកជញ្ជូនដែលសមស្របដើម្បីយកទំនិញ។

 

>>> អាន​បន្ថែម: Chất lượng giao hàng tại Campuchia

 

2) យកទំនិញ

 

អ្នកដឹកជញ្ជូននឹងទៅកន្លែងរបស់ហាងដើម្បីយកទំនិញ។ ការបញ្ជាទិញនឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្តងទៀតទាក់ទងនឹងបរិមាណនិងស្ថានភាពលំដាប់។ ការបញ្ជាក់នេះនឹងត្រូវបានធ្វើសមកាលកម្មនៅលើប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនខេមបូឌាដើម្បីទទួលបានការតាមដានដ៏ងាយស្រួល។

 

3) បញ្ចូលឃ្លាំង

 

>>> អាន​បន្ថែម: Dịch vụ giao hàng Campuchia uy tín hàng đầu

 

ការបញ្ជាទិញរបស់ហាងបន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្ទេរទៅឃ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនខេអេសអេសធីធីនឹងត្រូវបានគេស្កេនជាថ្មីម្តងទៀតដែលបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពនៃការដាក់ពាក្យសុំការដឹកជញ្ជូនព័ត៌មានទំនិញនិងបរិមាណ។ ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះនឹងត្រូវរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងបណ្តោះអាសន្នរហូតដល់ការបញ្ជូន។ កម្មវិធីដែលត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយះថ្ងៃនឹងត្រូវរក្សាទុកជាផ្លូវការរហូតដល់កាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់។

 

4) ការដឹកជញ្ជូន

 

ការបញ្ជាទិញពីហាងនឹងត្រូវប្រគល់អោយអ្នកដឹកជញ្ជូនដែលសមស្របដើម្បីដឹកជញ្ជូន។ អ្នកដឹកជញ្ជូនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនឹងបញ្ជូនទំនិញទៅឱ្យអ្នកទទួលក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ ក្នុងអំឡុងពេលចែកចាយអ្នកដឹកជញ្ជូននឹងប្រមូលប្រាក់ CoD សម្រាប់ទិញទំនិញ។ លុយ CoD របស់ហាងនឹងត្រូវប្រមូលដោយក្រុមហ៊ុន CambodiaShip ពីការបញ្ជាទិញដោយជោគជ័យ។

 

5) ការទូទាត់និងការបង្វិលសង

 

ក្រុមហ៊ុនខេមបូឌាស៊ីធីនឹងទូទាត់ថ្លៃប្រមូល CoD ទាន់ពេល។ ការបញ្ជាទិញដែលមិនបានសម្រេចនឹងត្រូវបានរៀបចំដើម្បីប្រគល់ឱ្យហាង។ ការចំណាយផ្ទេរនិងការសងប្រាក់ទាំងអស់គឺមិនគិតថ្លៃ។

 

ទាំងនេះគឺជាជំហានដែលក្រុមហ៊ុន CambodiaShip ទទួលបានការបញ្ជាទិញសម្រាប់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុន CambodiaShip ទន្ទឹងរង់ចាំក្លាយជាដៃគូដែលគួរអោយទុកចិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចកម្ពុជា។

 

22